Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bạn là người nước ngoài? Bạn đang muốn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam? Hãy để chúng tôi công ty tư vấn Việt Luật giúp các bạn. Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin dưới đây trong việc thành lập công ty có vốn nước ngoài.

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

1. Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài

 • Cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư theo hình thức thành lập công ty  tại Việt Nam.

 • Phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký hoặc phải thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước.

 • Cần phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển trên địa phương.

 • Báo cáo năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

 • -Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh cũng như trật tự xã hội.

 • Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch cụ chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO 2016.

 • Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam:

 1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 2. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Việt Nam không h n chế trừ các trường hợp như sau:

 3. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán

 4. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

 5. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Viêt Nam 

2. Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

 1. Danh sách những cổ đông sáng lập công ty  lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

 3. Danh sách những người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

 Các giấy tờ bản sao hợp lệ sau đây:

 •   Một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân.

 •  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

 •  Các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Sau khi bạn hoàn thiện được bộ hồ sơ thì đưa đi nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc quản lý của trung ương.

 • Tiến hành thủ tục khắc dấu cho công ty (dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế)

 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc thành lập công ty có vốn nước ngoài.
Để giải đáp trực tiếp những thắc mắc hay nhu cầu thành lập công ty  có vốn nước ngoài tại Việt Nam hãy liên hệ với công ty tư vấn Việt Luật qua số hotline 0965 999 345 - 0968.29.33.66