Cấp lại giấy đăng kí kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh được coi chương mở đầu để các công ty, doanh nghiệp được thự hiện hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp nếu mất GCNĐKKD công ty sẽ phải đến phòng đăng kí kinh doanh xin cấp lại. Vậy trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy CNĐKKD ra sao? Công ty Việt Luật chúng tôi sẽ tư vấn để bạn đọc quan tâm dễ hiểu nhất.

cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh được gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì việc cấp GCNĐKKD dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014

 • Nghị định 96/2015 NĐ – CP nghị định quy định chi tiết về một số điều của Luật Doanh nghiệp

 • Công văn 4211/BKHĐT – ĐKKD năm 2015 về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

 • Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. 

 • Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. 

 • Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Như vậy nơi doanh nghiệp sẽ thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp là phòng đăng kí kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đnăg kí kinh doanh cho doanh nghiệp.
Về cách thức thực hiện: Doanh nghiệp có thể có nhiều cách để nộp đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh như:

 •  Nộp trực tiếp qua phòng đăng kí kinh doanh

 • Nộp qua cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov,vn

>>> Nếu quý khách không thể tự mình đăng kí được thì Việt Luật sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ này trong khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Phí dịch vụ cấp lại đăng kí kinh doanh của công ty như sau:

 •   Phí nhà nước:   200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

 •   Phí đăng báo:   260.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng)

 •   Phí dịch vụ:     800.000 VNĐ (Tám trăm ngàn đồng)

  Thời gian:   07 ngày làm việc.
Mọi thắc mắc xin vui lòng lien hệ với chúng tôi để được giải đáp và thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả nhất.
TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh  uy tín – giá ưu đãi nhất.